Dr n. med., lek.stom. Paweł Myciński

Chirurgia stomatologiczna Implantologia Endodoncja mikroskopowa Mikrochirurgia endodontyczna

Chirurg stomatologiczny, endodonta Kraków

Dr n. med. Paweł Myciński – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Od 2005 r. asystent w Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Od 2006 r. asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii UJ CM. W roku 2013 otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej. Jest autorem wielu prac kliniczno-badawczych, a jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami III i V roku studiów lekarsko-dentystycznych. Zawodowo zajmuje się chirurgią stomatologiczną, endodoncją i mikrochirurgią endodontyczną. Stale poszerza wiedzę i doskonali umiejętności na licznych kursach, sympozjach i szkoleniach w kraju i zagranicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Wybrane publikacje:

 • 
”Lokalizacja ujść komorowych kanałów korzeniowych – analiza porównawcza różnych systemów diagnostycznych.”  Poradnik Stomatologiczny 2007, 11; 300-305.

 • „Czynniki wpływające na skuteczność zabiegu replantacji zębów.”  Poradnik Stomatologiczny 2009, 9; 334-338.

 • „Mikrochirurgia endodontyczna a chirurgia klasyczna.”  Magazyn Stomatologiczny. 2010, 7-8: 70 – 73.
 • 
”Przegląd materiałów do rekonstrukcji kości stosowanych  w chirurgii jamy ustnej.” Poradnik Stomatologiczny. 2011, XI, 10, 426 – 431.
 • 
”Nowoczesne leczenie endodontyczne. Endoskop w endodoncji.” Magazyn Stomatologiczny. 2013, 10; 104-107.
 • 
”Usuwanie złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych – przegląd piśmiennictwa.” Endodoncja w praktyce. 2016, 3, 20-27.
 • 
Niechirurgiczne vs chirurgiczne leczenie rozległych zmian okołowierzchołkowych – opis przypadków.” Endodoncja w praktyce. 2016, 4, 8-15.
 • „Mikrochirurgiczne leczenie zmian okołowierzchołkowych klasy C wg klinicznej klasyfikacji przypadków endodontyczno-chirurgicznych.” Endodoncja w praktyce. 2016, 4, 23-29.

Wystąpienia:

 • Wykład na VIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych. „Ergonomia w stomatologii” Kraków 2006
Wykład na IX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych.

 • „Postępowanie lecznicze w chorobach przyzębia okołowierzchołkowego – metody zachowawczo-chirurgiczne” Kraków 2007
II Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód – Wschód. 

 • „Lokalizacja ujść komorowych kanałów korzeniowych – analiza porównawcza różnych systemów diagnostycznych.” Warszawa 2008
XVIII Sympozjum Lekarzy Stomatologów.

 • „Chirurgia endodontyczna vs klasyczna na przykładzie zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zęba.” Zakopane 2009

 • Wystąpienia na posiedzeniu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego:
„Prezentacja własnych przypadków klinicznych.” Kraków 2010
 • „Właściwości i zastosowanie MTA w praktyce klinicznej.” Kraków 2012
”Trudności i powikłania w leczeniu endodontycznym. Prezentacja własnych przypadków klinicznych.” Kraków 2014
 • „Endodoncja chirurgiczna – uzupełnienie czy alternatywa dla endodoncji niechirurgicznej?” Kraków 2017
Top