chirurg, endodonta

Dr n. med., lek.stom. Paweł Myciński

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Chirurgia stomatologiczna
Implantologia
Endodoncja mikroskopowa
Mikrochirurgia endodontyczna

Dr n. med. Paweł Myciński – chirurg stomatologiczny – endodonta Kraków – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Od 2005 r. asystent w Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Od 2006 r. asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii UJ CM. W roku 2013 otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej potwierdzony Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Jest autorem wielu prac kliniczno-badawczych, a jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami V roku studiów lekarsko-dentystycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Zawodowo zajmuje się chirurgią stomatologiczną, implantologią, endodoncją i mikrochirurgią endodontyczną. Stale poszerza wiedzę i doskonali umiejętności biorąc czynny udział zarówno jako uczestnik jak i wykładowca na licznych kursach, sympozjach i szkoleniach w kraju i zagranicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Wybrane publikacje:

 • „Lokalizacja ujść komorowych kanałów korzeniowych – analiza porównawcza różnych systemów diagnostycznych” – Poradnik Stomatologiczny 2007
 • „Czynniki wpływające na skuteczność zabiegu replantacji zębów”  – Poradnik Stomatologiczny 2009
 • „Mikrochirurgia endodontyczna a chirurgia klasyczna” –  Magazyn Stomatologiczny 2010
 • „Przegląd materiałów do rekonstrukcji kości stosowanych  w chirurgii jamy ustnej” – Poradnik Stomatologiczny 2011
 • „Nowoczesne leczenie endodontyczne. Endoskop w endodoncji” – Magazyn Stomatologiczny 2013
 • „Mikrogranule hydroksyapatytowe pokrywane poli(D,L-laktydem) jako implant kostny i nośnik antybiotyku” – Engineering of Biomaterials 2013
 • „Usuwanie złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych” – Endodoncja w praktyce 2016
 • „Niechirurgiczne vs chirurgiczne leczenie rozległych zmian okołowierzchołkowych – opis przypadków” – Endodoncja w praktyce 2016
 • „Mikrochirurgiczne leczenie zmian okołowierzchołkowych klasy C wg klinicznej klasyfikacji przypadków endodontyczno – chirurgicznych” – Endodoncja w praktyce 2016
 • „Resekcja wierzchołka korzenia policzkowego bliższego pierwszego górnego zęba trzonowego na podstawie opisu przypadku” – Endodoncja w praktyce 2017


Wystąpienia:

  • „Ergonomia w stomatologii” – Wykład na VIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych. Kraków 2006
  • „Postępowanie lecznicze w chorobach przyzębia okołowierzchołkowego – metody zachowawczo – chirurgiczne” – Wykład na IX Międzynarodowej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych. Kraków 2007
  • „Lokalizacja ujść komorowych kanałów korzeniowych – analiza porównawcza różnych systemów diagnostycznych” – II Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód – Wschód. Warszawa 2008
.
  • „Chirurgia endodontyczna vs klasyczna na przykładzie zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zęba” – XVIII Sympozjum Lekarzy Stomatologów. Zakopane 2009
  • Wystąpienia na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego:
   „Prezentacja własnych przypadków klinicznych” – Kraków 2010
   „Właściwości i zastosowanie MTA w praktyce kliniczne” – Kraków 2012
   „Trudności i powikłania w leczeniu endodontycznym. Prezentacja własnych przypadków klinicznych” – Kraków 2014
   „Endodoncja chirurgiczna – uzupełnienie czy alternatywa dla endodoncji niechirurgicznej?” – Kraków 2017

Top