W klinice Dental Spa jakość oferowanych usług, komfort i bezpieczeństwo Pacjenta są traktowane priorytetowo. Udzielamy gwarancji na wykonywane zabiegi według przedstawionych poniżej zasad.

Czas trwania gwarancji:

 • wypełnienia światłoutwardzalne – okres gwarancji 2 lata. Wypełnienia w okolicy szyjki zęba objęte są jednoroczną gwarancją.
 • stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty, licówki) – okres gwarancji 2 lata
 • protezy ruchome częściowe i całkowite – okres gwarancji 2 lata
 • szyny zębowe oraz szyny relaksacyjne – okres gwarancji 1 rok

Warunkiem utrzymania gwarancji jest wizyta kontrolna raz na 6 miesięcy w trakcie której będzie wykonane badanie stomatologiczne oraz profesjonalna higienizacja (scaling, piaskowanie, fluoryzacja).

Gwarancja nie obejmuje:

 • leczenia endodontycznego (kanałowego), ze względu na nieprzewidywalny proces gojenia zapalenia tkanek okołowierzchołkowych
 • prac tymczasowych bezpośrednio po usunięciu zębów (wypełnień, licówek, koron, mostów, protez tymczasowych oraz natychmiastowych)
 • prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta, a przy których został on poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku
 • leczenia zapalenia miazgi zęba bezpośrednio po wykonaniu wypełnienia lub osadzeniu pracy protetycznej. W takiej sytuacji Pacjent ponosi koszty tylko leczenia kanałowego
 • leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba
Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • mechanicznego uszkodzenia zębów naturalnych lub sztucznych w trakcie leczenia endodontycznego (np. pomiędzy wizytami)
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • nieprawidłowej pielęgnacji i złej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza stomatologa odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
 • urazów mechanicznych (np. w wyniku uderzenia w koronę protetyczną)
 • naturalnego zaniku kości oraz zmian w przyzębiu
 • współistniejących chorób (osteoporoza, cukrzyca, padaczka, stany po chemio- lub radioterapii)
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych, co powoduje przeciążenie wykonanego uzupełnienia protetycznego
 • korekt uzupełnień protetycznych poza Dental Spa

 

Top