Implantologia stomatologiczna jest dziedziną zajmującą się rehabilitacją narządu żucia z wykorzystaniem wszczepów stomatologicznych.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie dokładnego planu zabiegów implantologicznych. Kolejne to: wprowadzenie implantu, zabiegi regeneracji tkanek twardych i miękkich, odbudowa implantoprotetyczna wprowadzonych wszczepów. Ostatnim etapem jest długofalowa opieka nad pacjentem zaopatrzonym implantoprotetycznie. Leczenie implantologiczne wymaga interdyscyplinarnego połączenia teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz protetyki.

Implanty zębowe to elementy zastępujące korzeń naturalnego zęba. Są wprowadzane do kości wyrostka zębowego i stanowią podbudowę do uzupełnienia protetycznego – korony lub filaru mostu i pozwalają na redukcję widocznego braku zęba lub kilku zębów. Pozwalają również na umocowanie protezy w przypadku bezzębia. Implanty gwarantują naturalny, nieskrępowany uśmiech, zwiększają pewność siebie oraz jakość życia.

Top