Czy każdemu pacjentowi można wszczepić implant ?

Tak jak w przypadku innych zabiegów chirurgicznych, istnieją pewne przeciwwskazania do stosowania zabiegu implantologicznego. Możemy je podzielić na bezwzględne, czyli takie, które wykluczają możliwość leczenia implantologicznego oraz względne, czyli takie, które możemy zlikwidować i implantacja będzie wtedy możliwa. Przeciwwskazania bezwzględne: ciężkie choroby psychiczne choroby układowe nie wyrównana cukrzyca zaburzenia hematologiczne totalny brak nawyków higienicznych skrajne […]

Czytaj Więcej

Czy implanty są bezpieczne ?

Wiele lat badań i obserwacji klinicznych uczyniło implantologię jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej pożądanych metod odbudowy braków zębowych. Należy podkreślić, że wszczepienie implantu nie jest panaceum, a jedynie alternatywą dla uzupełnień protetycznych stałych. Lubię to!

Czytaj Więcej

Jak długo trwa leczenie implantologiczne ?

U większości osób leczenie implantologiczne trwa od 4 do 6 miesięcy. Jest to czas potrzebny do osseointegracji, czyli biologicznego połączenia implantu z kością. Po tym okresie można przystąpić do odbudowy protetycznej na implancie. Czas leczenia może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy konieczne są dodatkowe zabiegi chirurgiczne związane z odbudową utraconej kości – wtedy konieczne jest […]

Czytaj Więcej

Co to jest implant zębowy ?

Implant zębowy to sztuczny korzeń wykonany z tytanu – jest to biozgodny, wytrzymały i odporny na korozję materiał. Jest kompletnie niewidoczny. Na nim umieszcza się, za pośrednictwem łącznika, koronę protetyczną. Lubię to!

Czytaj Więcej
Top