Czy istnieją jakieś przeciwwskazania dla pacjenta z rozrusznikiem serca ?

Nie ma tego typu przeciwwskazań jeśli chodzi o badanie radiologiczne. Trzeba się jednak liczyć z możliwością wystąpienia zniekształceń na kliszy (artefaktów).

Top