Czy każdemu pacjentowi można wszczepić implant ?

Tak jak w przypadku innych zabiegów chirurgicznych, istnieją pewne przeciwwskazania do stosowania zabiegu implantologicznego. Możemy je podzielić na bezwzględne, czyli takie, które wykluczają możliwość leczenia implantologicznego oraz względne, czyli takie, które możemy zlikwidować i implantacja będzie wtedy możliwa.

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • ciężkie choroby psychiczne
 • choroby układowe
 • nie wyrównana cukrzyca
 • zaburzenia hematologiczne
 • totalny brak nawyków higienicznych
 • skrajne przypadki atrofii czyli zaniku tkanki kostnej


Przeciwwskazania względne:

 • wiek pacjenta – młodzi poniżej 16. roku życia nie mogą zostać poddani zabiegowi umieszczenia implantów, ponieważ ich kościec nie jest jeszcze w pełni rozwinięty
 • cukrzyca – musimy na stałe wyrównać poziom cukru we krwi
 • zła higiena jamy ustnej – musimy przeprowadzić zabieg higienizacji i wdrożyć nawyki higieniczne
 • choroby przyzębia – zabiegi lecznicze na przyzębiu
 • zaburzenia zgryzu – leczenie ortodontyczne
 • brak odpowiedniej ilości tkanki kostnej – zabiegi odbudowy kości
 • palenie papierosów
Top