Jak długo trwa leczenie implantologiczne ?

U większości osób leczenie implantologiczne trwa od 4 do 6 miesięcy. Jest to czas potrzebny do osseointegracji, czyli biologicznego połączenia implantu z kością. Po tym okresie można przystąpić do odbudowy protetycznej na implancie. Czas leczenia może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy konieczne są dodatkowe zabiegi chirurgiczne związane z odbudową utraconej kości – wtedy konieczne jest zastosowanie materiałów kościozastępczych kości albo przeszczepów kostnych.

Top