Jakie są wskazania do zabiegu mikrochirurgii endodontycznej ?

Wskazania do zabiegów mikrochirurgii endodontycznej obejmują: niepowodzenie wcześniejszego leczenia endodontycznego (powodowane nieodpowiednią preparacją chemo – mechaniczną i pozostawieniem infekcji w systemie kanałowym lub wtórną infekcją na skutek nieszczelnego wypełnienia głównie okolicy przyszczytowej), kanały zakrzywione, zwyrodnienia wapniowe, zębiniaki i inne elementy anatomiczne utrudniające prawidłowe opracowanie chemo-mechaniczne i uszczelnienie systemu kanałowego, błędy proceduralne (utrata długości roboczej, perforacje, złamania instrumentów endodontycznych, przepełnienie lub niedopełnienie kanałów), operacje diagnostyczne.

Top