Czy ząb po leczeniu kanałowym zmienia kolor ?

Zmiana koloru zęba leczonego endodontycznie spowodowana jest faktem wnikania w kanaliki zębiny krwi lub barwników pochodzących z materiału wypełniającego kanał zęba. W wyniku krwawienia po urazie, ząb może zmienić kolor z białego na żółty, brązowy, sino-szary lub czarny. Natomiast pod wpływem materiałów endodontycznych, które zawierają bar, jod lub srebro, zabarwienie zęba staje się szare, czarne lub pomarańczowo-czerwone. Przebarwienie martwego zęba nie świadczy o nieprawidłowo przeprowadzonym zabiegu. Nie wszystkie martwe zęby od razu ciemnieją. Czasami zachowują jasny kolor przez wiele lat od zakończenia leczenia, co wynika z indywidualnych predyspozycji Pacjenta.

Top